THÔNG BÁO
Phòng Đào tạo kính gửi lịch thi, danh sách sinh viên nộp tiền thi lần 2 học kỳ II năm học 2016-2017 (bổ sung), Đối tượng: CĐ Xét nghiệm 6

Phòng Đào tạo kính gửi lịch thi, danh sách sinh viên nộp tiền thi lần 2 học kỳ II năm học 2016-2017 (bổ sung), Đối tượng: CĐ Xét nghiệm 6

Môn thi: Sinh lý bệnh - Miễn dịch

Hình thức: Trắc nghiệm

Thời gian thi: 60 phút

Ngày thi: Lúc 15h30 ngày 22/8/2017

Giảng đường thi: 19

Danh sách SV thi lại và nộp tiền:

MSSV

Họ và tên

Lớp sinh hoạt

Sinh lý bệnh - Miễn dịch

Tổng cộng

161030048

Nguyễn Minh

Tiến

CĐ XN 6

50

      50,000

161030058

Cao Thị Bích

Tuyền

CĐ XN 6

50

      50,000

161030033

Đoàn Phước

Nhân

CĐ XN 6

50

      50,000

161030004

Trương Thị Băng

Châu

CĐ XN 6

50

      50,000

161030017

Nguyễn Thị Mỹ

Hoa

CĐ XN 6

50

      50,000

161030047

Nguyễn

Thuận

CĐ XN 6

50

      50,000

161030030

Hoàng Thị Bích

Ngân

CĐ XN 6

50

      50,000

Đề nghị: Sinh viên có tên nộp tiền thi lần 2 trước này 22/8/2017.

Mọi thắc mắc liên hệ phòng Đào tạo

PHÒNG ĐÀO TẠO


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Trang giảng viên