THÔNG BÁO
Phòng Đào tạo kính gửi lịch thi, danh sách sinh viên nộp tiền thi lần 2 học kỳ III năm học 2016-2017, Đối tượng: CĐ Dược 6C

Phòng Đào tạo kính gửi lịch thi, danh sách sinh viên nộp tiền thi lần 2 học kỳ III năm học 2016-2017 (bổ sung), Đối tượng: CĐ Xét nghiệm 6

Môn thi: Anh văn CB 2

Hình thức: Trắc nghiệm

Thời gian thi: 90 phút

Ngày thi: Lúc 15h30 ngày 22/8/2017

Giảng đường thi: 19

Danh sách SV thi lại và nộp tiền:

MSSV

Họ và tên

Lớp sinh hoạt

Anh văn cơ bản 2

Tổng cộng

161040257

Lê Thị Phương

Thảo

CĐDS 6C

100

    100,000

Tổng cộng

 

100

 

 

Đề nghị: Sinh viên có tên nộp tiền thi lần 2 trước này 22/8/2017.

Mọi thắc mắc liên hệ phòng Đào tạo

PHÒNG ĐÀO TẠO


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Trang giảng viên