THÔNG BÁO
Trung tâm ngoại ngữ Tin học Hue Medifol thông báo đến sinh viên về việc Chứng chỉ bắt buộc đối với sinh viên - học sinh của nhà trường.

NGOẠI NGỮ – TIN HỌC

(Chứng chỉ bắt buộc đối với sinh viên - học sinh của nhà trường)

Trung tâm ngoại ngữ Tin học Hue Medifol - Trường Cao đẳng Y tế Huế thông báo kế hoạch học ôn và thi Chứng chỉ tiếng Anh, Tin học cho sinh viên như sau:

I. ÔN VÀ THI TIẾNG ANH A2

- Sau kết quả thành công thi A2 đợt 1 tại trường Cao đẳng Y tế Huế, Trung tâm ngoại ngữ Tin học Hue Medifol tiếp tục chiêu sinh học viên ôn tập và thi chứng chỉ A2 đợt 2. Kế hoạch cụ thể như sau:

1. Thời gian ghi danh: từ 5/9/2017 đến 15 /11/2017

2. Thời gian ôn thi: từ 30/9/2017 – 15/12/2017 tại phòng thực hành tin

3. Lịch thi (dự kiến): 30/12/2017

II. ÔN VÀ THI TIN HỌC

                Theo quy định chuẫn đẩu ra của trường Cao đẳng Y tế Huế, sinh viên phải có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản mới theo quy định của Bộ thông tin và truyền thông (03/2014/BTTTT), Trung tâm ngoại ngữ Tin học Hue Medifol chiêu sinh học viên ôn tập và thi. Kế hoạch cụ thể như sau:

1. Thời gian ghi danh: từ 5/9/2017 đến 15 /10/2017

2. Thời gian ôn thi: từ 15/10/2017 – 15/11/2017 tại phòng thực hành tin

3. Lịch thi (dự kiến): 25/11/2017

III. ĐỊA ĐIỂM GHI DANH

Tại VP Trung tâm ngoại ngữ Tin học Hue Medifol Trường Cao đẳng Y tế Huế (khu nhà C, tầng 2 – Liên hệ cô Trang: 01227574329)

Đây là chứng chỉ bắt buộc đối với sinh viên - học sinh của nhà trường.

Trung tâm ngoại ngữ Tin học Hue Medifol thông báo để sinh viên ôn và thi.


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Trang giảng viên