THÔNG BÁO
Nhà trường thông báo đến các khoa/phòng và toàn thể các cán bộ, viên chức và học sinh - sinh viên thời gian hoạt động giảng dạy tại trường kể từ năm học 2018 - 2019 như sau:

THÔNG BÁO

Thời gian hoạt động giảng dạy năm học 2018 - 2019 

Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2018 - 2019;

Căn cứ thông báo số 308/TB-CĐYT ngày 04 tháng 09 năm 2018 về việc thay đổi giờ làm việc trong trường Cao đẳng Y tế Huế;

Nhà trường thông báo đến các khoa/phòng và toàn thể các cán bộ, viên chức và học sinh - sinh viên thời gian hoạt động giảng dạy tại trường kể từ năm học 2018 - 2019 như sau:

I. Buổi sáng:

Stt

Thời gian

Tiết

Nghỉ giải lao

Đối tượng

Ghi chú

Từ

Đến

(phút)

1

7h30

8h15

1

0

Tín chỉ

Riêng các lớp năm 3 (50 phút/tiết) và thực hành (60 phút/tiết) GV tự điều phối.

2

8h15

9h00

2

5

Tín chỉ

3

9h05

9h50

3

5

Tín chỉ

4

9h55

10h40

4

5

Tín chỉ

5

10h45

11h30

5

 

Tín chỉ

II. Buổi chiều:

Stt

Thời gian

Tiết

Nghỉ giải lao

Đối tượng

Ghi chú

 

Từ

Đến

(phút)

Suất 1

Riêng các lớp năm 3 (50 phút/tiết) và thực hành (60 phút/tiết) GV tự điều phối.
Các lớp liên thông học suất 2 bắt đầu từ 17h30

1

13h00

13h45

6

10

Tín chỉ

2

13h55

14h40

7

10

Tín chỉ

3

14h50

15h35

8

10

Tín chỉ

4

15h45

16h30

9

 

Tín chỉ

Suất 2

5

17h10

17h55

10

5

Tín chỉ

6

18h00

18h45

11

5

Tín chỉ

7

18h50

19h35

12

 

Tín chỉ

Nhà trường thông báo cho các khoa/phòng và toàn thể các cán bộ, giảng viên, nhân viên được biết để sắp xếp kế hoạch làm việc và giảng dạy.

- Thời gian áp dụng phân phối giờ giảng dạy: Bắt đầu từ ngày 10/09/2018.

PHÒNG ĐÀO TẠO


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Trang giảng viên