THÔNG BÁO
Phòng Đào tạo kính gửi thông báo rà soát điểm tổng kết Giáo dục thể chất để nhà trường tiến hành cấp chứng chỉ cho sinh viên đã hoàn thành học phần Giáo dục thể chất, Đối tượng: Cao đẳng Dược 5ABC, Cao đẳng Hộ sinh 5, Cao đẳng Dược 5 bảo lưu Cao đẳng Dược 6.

Đối tượng ảnh hưởng: Cao đẳng Dược 5ABC, Cao đẳng Hộ sinh 5, Cao đẳng Dược 5 bảo lưu Cao đẳng Dược 6.

Chi tiết kết quả: Tải file tại đây>>

Đề chứng chỉ được in đúng theo thông tin. Phòng Đào tạo đề nghị:

- Sinh viên kiểm tra lại thông tin sinh viên và phản hồi về phòng QL HS-SV nếu có sai sót hoặc thiếu.

- Sinh viên kiểm tra lại điểm tổng kết học phần Giáo dục thể chất theo file đính kèm thông báo.

Hạn cuối phản hồi đến hết ngày 22/06/2018. Sau ngày trên mọi thắc mắc không được giải quyết.

PHÒNG ĐÀO TẠO

 


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Trang giảng viên