THÔNG BÁO
Phòng Đào tạo kính thông báo đến sinh viên về việc cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời học kỳ 2 năm học 2017-2018, Đối tượng: Cao đẳng Dược 4, Cao đẳng Dược 5 và Cao đẳng Hộ sinh 5

Để tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên ra trường xin việc làm từ các công ty, tổ chức, cá nhân có yêu cầu chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và bảng điểm toàn khóa.

Nay, nhà trường thông báo đến sinh viên đã được công nhận tốt nghiệp về việc cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, bảng điểm toàn khóa trong lúc chờ đợi cấp bằng tốt nghiệp chính thức, bảng điểm tốt nghiệp.

1. Đối tượng: Cao đẳng Dược 4, 5, Cao đẳng Hộ sinh 5

2. Học kỳ xét tốt nghiệp: Học kỳ 2 năm học 2017-2018

3. Danh sách công nhận tốt nghiệp:

- Cao đẳng Dược 4: Tải file tại đây>>

- Cao đẳng Dược 5: Tải file tại đây>>

- Cao đẳng Hộ sinh 5: Tải file tại đây>>

4. Mẫu đơn: Sinh viên có tên trong danh sách công nhận tốt nghiệp trên nếu có nhu cầu tiến hành tải mẫu đơn bên dưới điền đầy đủ thông tin.

- Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời: Tải file tại đây>>

- Bảng điểm toàn khóa học: Tải file tại đây>>

5. Nộp đơn: Tại phòng Đào tạo.

6. Thời hạn xử lý đơn: Sau 03 ngày làm việc (trừ thứ bảy, chủ nhật và lễ tết) kể từ lúc viết đơn.

7. Mọi thắc mắc liên hệ cố vấn học tập, tập hợp gửi về phòng Đào tạo.

PHÒNG ĐÀO TẠO

 

 


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Trang giảng viên