THÔNG BÁO
Phòng KH-TC kính gửi thông báo về việc sinh viên nợ học phí học kỳ I năm học 2017-2018, Đối tượng: Sinh viên Cao đẳng ngành Dược

Phòng KHTC gửi danh sách các HSSV khóa học 2014-2017 còn nợ học phí HK1 năm học 2017-2018. HSSV còn nợ học phí phải nộp gấp về phòng KHTC trước ngày 31/01/2018. Mọi thắc mắc HSSV liên hệ trực tiếp phòng KHTC để được giải quyết.

BẢNG TỔNG HỢP NỢ HỌC PHÍ

 

 

2014 - 2017

 

 

(Học kỳ: 1 - Năm học: 2017-2018)

 

 

Số
TT


sinh viên

Họ và tên

Học phí còn nợ
(kỳ trước)

Học phí còn nợ
(kỳ hiện tại)

Tổng số
tiền phải thu

Tổng số
tiền đã thu

Tổng số tiền
còn lại phải thu

Ngành: Dược học

1

141040087

Hathphasay

Chandahoth

0

2,868,000

2,868,000

0

2,868,000

2

141040266

Nguyễn Phước Bảo

Châu

0

956,000

956,000

0

956,000

3

141040009

Thân Đình Thảo

Diên

0

956,000

1,968,000

1,012,000

956,000

4

131040164

Hoàng Đình

Huy

0

2,868,000

2,868,000

0

2,868,000

5

141040365

Nguyễn Quốc

Huy

0

2,390,000

2,390,000

0

2,390,000

6

141040027

Văn Hoàng Giáng

Hương

0

1,673,000

2,179,000

506,000

1,673,000

7

141040089

Khamephouy

Inthisane

0

2,151,000

3,416,000

1,265,000

2,151,000

8

141040036

Trần Thị Mỹ

Linh

0

2,390,000

2,390,000

0

2,390,000

9

141040217

Nguyễn Sỹ

Long

0

478,000

984,000

506,000

478,000

10

141040125

Trương Vĩnh Đức

Long

0

3,346,000

3,346,000

0

3,346,000

11

141040292

Lê Xuân

Lưu

0

3,107,000

3,107,000

0

3,107,000

12

141040044

Nguyễn Trương Tây

Nguyên

0

956,000

956,000

0

956,000

13

141040395

Ngô Nguyễn Ngọc

Quỳnh

0

1,195,000

1,195,000

0

1,195,000

14

141040088

Saukmixay

Sisanone

0

2,778,000

3,585,000

807,000

2,778,000

15

141040153

Hoàng Ích

Thuật

0

717,000

717,000

0

717,000

16

141040076

Lê Thị Thu

Thủy

0

2,390,000

2,390,000

0

2,390,000

17

141040156

Trần Thị Thanh

Thủy

0

478,000

478,000

0

478,000

18

141040169

Lê Viết Thanh

Tùng

0

478,000

1,237,000

759,000

478,000

19

141040419

Trần Thị Cẩm

0

3,107,000

3,107,000

0

3,107,000

20

141040423

Nguyễn Đăng Nhật

Tường

0

2,868,000

2,868,000

0

2,868,000

21

141040341

Lê Thị Ngọc

Uyên

0

2,151,000

2,151,000

0

2,151,000

22

141040256

Nguyễn Thị Bội

Uyên

0

2,390,000

2,390,000

0

2,390,000

23

141040344

Nguyễn Thị

Ý

0

2,390,000

2,390,000

0

2,390,000

TỔNG CỘNG:

0

45,081,000

49,936,000

4,855,000

45,081,000

                     

 

 

PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Trang giảng viên