THÔNG BÁO
Phòng KH-TC kính gửi thông báo về việc nộp học phí đăng ký tín chỉ học kỳ III năm học 2017-2018, Đối tượng: Năm II, Năm III, SV chưa ra trường.

Đối tượng phải nộp học phí: Tất cả sinh viên đã đăng ký học lần 1 và lần 2 trở lên

Học kỳ đăng ký: Học kỳ III năm học 2017-2018 - Đợt 1

Học phần phải nộp học phí:

- Điều dưỡng cơ sở 1 - Nhóm 1 - ĐD 11 (Học ghép CĐĐD LT 2, HK I.2017-2018) (ĐDC2033)

- Giáo dục quốc phòng - An ninh 1 - Nhóm 1 (Học ghép XN 5.HKII.2017-2018) (GDT1023)

- Giáo dục thể chất - Nhóm 1 - Xét đơn mở lớp_Đợt 1 (GDT1013)

- Kiểm soát nhiễm khuẩn - Nhóm 1 (Học ghép CĐĐD LT 2DE, HK I.2017-2018) (QĐK2022)

- Vật lý đại cương - Nhóm 1 - Xét đơn mở lớp_Đợt 1 (VHO1042)

- Vật lý đại cương và lý sinh - Nhóm 1 - Xét đơn mở lớp_Đợt 1 (VHO1072)

Hạn cuối: Trước ngày 31/1/2018

ĐỀ NGHỊ:

- Tất cả sinh viên nghiêm chỉ chấp hành thông báo.

- Những sinh viên nào cố tình không đăng ký nộp học phí nhà trường sẽ loại khỏi danh sách học phần đã đăng ký.

Mọi thắc mắc về học phí, HSSV trực tiếp đến phòng KHTC để được giải quyết.

PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Trang giảng viên