THÔNG BÁO
Phòng Đào tạo kính gửi thông báo về việc thay đổi lớp sinh hoạt, lịch học và nhóm lớp học phần; Đối tượng: Cao đẳng Điều dưỡng 13D (Nhật).

Căn cứ kế hoạch giảng dạy năm học 2018-2019

Căn cứ kế hoạch đăng ký vào lớp sinh hoạt Cao đẳng Điều dưỡng 13D (Nhật).

Nay, Phòng Đào tạo kính gửi kế hoạch đăng ký lại các nhóm học phần của Lớp sinh hoạt Cao đẳng Điều dưỡng 13D (Nhật).

Đối tượng ảnh hưởng thay đổi lịch học: Cao đẳng Điều dưỡng 13D (Nhật).

Thời gian áp dụng thay đổi lịch học: Bắt đầu từ ngày 01/10/2018.

Đề nghi: Sinh viên đã đăng ký vào lớp sinh hoạt Cao đẳng Điều dưỡng 13D (Nhật) đăng nhập phần mềm và kiểm tra lại lịch học các nhóm học phần mà nhà trường đăng ký để đi học.

Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ GVCN của lớp CĐĐD 13D (Nhật) tập hợp gửi về phòng Đào tạo.

PHÒNG ĐÀO TẠO


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Trang giảng viên