THÔNG BÁO
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Hue Medifol kính thông báo về việc thi và cấp chứng chỉ Quốc gia Anh văn, Tin học – Khóa 3 năm 2016

THÔNG BÁO
Về việc thi và cấp chứng chỉ Quốc gia Anh văn, Tin học – Khóa 3 năm 2016

Khóa cuối cùng (năm 2016) cấp chứng chỉ B - Tin học

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học trường Cao đẳng Y tế Huế tổ chức thi chứng chỉ Tin học trình độ B, Anh văn B đợt 3 (Đợt cuối cùng) năm 2016. Cụ thể:

 Đăng ký: Tất cả những HSSV năm 2, SV năm 3 chưa có chứng chỉ Tin học từ trình độ A (chứng chỉ có tem của Bộ Giáo dục và Đào tạo) trở lên và những HS năm 2, SV năm 3 chưa có chứng chỉ Anh văn B trở lên đăng ký tại văn phòng Trung tâm (tầng 2 khu C – Thư viện).

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ TIN HỌC HUE MEDIFOL


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Trang giảng viên