THÔNG BÁO
Căn cứ hướng dẫn số 676/HDLNYT-TC-GD&ĐT-ĐHH-BHXH ngày 25 tháng 8 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế về việc hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế học sinh sinh viên năm học 2016-2017, Trường Cao đẳng Y tế Huế thông báo mức đóng và mức thu bảo hiểm học sinh sinh viên, cụ thể như sau:.........

THÔNG BÁO

Về việc thực hiện bảo hiểm học sinh sinh viên năm học 2016-2017

 

Căn cứ hướng dẫn số 676/HDLNYT-TC-GD&ĐT-ĐHH-BHXH ngày 25 tháng 8 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế về việc hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế học sinh sinh viên năm học 2016-2017, Trường Cao đẳng Y tế Huế thông báo mức đóng và mức thu bảo hiểm học sinh sinh viên, cụ thể như sau:

1.  Mức đóng bảo hiểm y tế và bảo hiểm thân thể:

1.1. Bảo hiểm y tế (bắt buộc):  38.115/hssv/tháng * số tháng tham gia

(Biểu chi tiết ở mục 2)

- Đối với đối tượng HSSV hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng khác đã tham gia BHYT tại địa phương thì không tham gia BHYT tại trường, phải photo (có công chứng) thẻ BHYT nộp tại lớp trưởng để nhà trường tổng hợp báo cáo cho cơ quan BHXH Tỉnh.

1.2. Bảo hiểm thân thể: 60.000 đồng/hssv/năm (thời gian thu nộp: trước ngày 30/10/2016)

2.     Thời hạn sử dụng và thời gian thu nộp BHYT năm học 2016-2017:

2.1 Khối Cao đẳng:

- Đối với sinh viên năm thứ 2: có hạn thẻ BHYT đến 31/12/2016 thì năm học 2016-2017 tiếp tục tham gia BHYT với hạn thẻ từ ngày 01/01/2017 đến 31/12/2017 (12 tháng) hoặc đóng BHYT 2 lần với hạn thẻ 6 tháng từ 01/01/2017 đến 30/6/2017 và từ ngày 01/7/2017 đến 31/12/2017.

- Đối với sinh viên năm thứ 3: tiếp tục đóng Bảo hiểm Y tế từ ngày hết hạn thẻ cũ đến ngày cuối của tháng kết thúc thời gian học tại trường.

2.2 Khối trung cấp:

- Học sinh sinh viên năm thứ 2 (năm cuối): tiếp tục đóng bảo hiểm Y tế từ ngày hết hạn thẻ cũ đến ngày cuối của tháng kết thúc thời gian học tại trường.

Stt

Thời hạn thẻ BHYT cũ

Thời hạn thẻ mới

Số tháng đóng

Mức đóng/ tháng

Thành tiền

(đồng)

Thời hạn đóng tiền

1

31/12/2016

31/12/2017

12

38.115

457.380

 

Trước ngày 15/12/2016

2

31/12/2016

30/6/2017

6

38.115

228.690

3

31/12/2016

30/9/2017

9

38.115

343.035

 3.     Phương thức thu nộp:

Lớp trưởng các lớp thu tiền (có danh sách đính kèm) nộp tại Phòng Quản trị - Đời sống theo thời hạn nói trên.

- Khối Cao đẳng: nộp tại cô Hậu (Phòng QT-ĐS),

Số điện thoại liên lạc: 0905.240.983

- Khối Trung cấp: nộp tại cô Quỳnh (Phòng Y tế)

Số điện thoại liên lạc: 0914.766.858

Đề nghị GVCN các lớp theo dõi đôn đốc HSSV tham gia đầy đủ và nghiêm túc.  


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Trang giảng viên