THÔNG BÁO
Trường Cao đẳng Y tế Huế phối hợp với trường CĐ Giao thông Vận tải Huế tổ chức lớp học và thi lấy giấy phép lái xe mô tô hạng A1 cho HSSV, cụ thể như sau:

Trường Cao đẳng Y tế Huế phối hợp với trường CĐ Giao thông Vận tải Huế tổ chức lớp học và thi lấy giấy phép lái xe mô tô hạng A1 cho HSSV, cụ thể như sau:

- Hồ sơ và lệ phí: Theo thông tin cụ thể trên file đính kèm (Tải file tại đây>>)

- Thời gian học: ngày 26/11/2017.

- Thời gian thi: Dự kiến khoảng đầu tháng 12/2017

- Địa điểm học: trường CĐ Giao thông Vận tải, số 365 Điện Biên Phủ, Huế

* Hồ sơ mua tại phòng Tổ chức - Hành chính, hạn cuối ngày 23/11/2017

Ghi chú: Mua mẫu Đơn xin học, Giấy khám sức khỏe tại phòng Tổ chức - Hành chính, trường Cao đẳng Y tế Huế

PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Trang giảng viên