THÔNG BÁO
THÔNG BÁO "V/v tư vấn tuyển sinh của Tập đoàn phúc lợi xã hội Aomori - Nhật Bản" vào ngày 16/9/2017 ...

THÔNG BÁO

V/v tư vấn tuyển sinh của Tập đoàn phúc lợi xã hội Aomori - Nhật Bản

 

   Thực hiện hợp tác giữa Trường Cao đẳng Y tế Huế và Tập đoàn phúc lợi xã hội Aomori - Nhật Bản đã được ký kết, nay hai đơn vị tổ chức buổi tư vấn cho sinh viên Cao đẳng Điều dưỡng năm 1 của Nhà trường, cụ thể như sau:

Ngày tư vấn

Thời gian

Lớp

Địa điểm

 

16/9/2017

 

7h30 - 9h00

CĐĐD 12A,B,C

Hội trường 1

9h30 - 11h00

CĐĐD 12D,E,F


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Trang giảng viên