THÔNG BÁO
Phòng Đào tạo kính gửi thông báo nhận đơn xin xét tốt nghiệp ở học ky I năm học 2017-2018, Đối tượng: Cao đẳng Dược 4

Phòng Đào tạo kính gửi thông báo nhận đơn xin xét tốt nghiệp học ky I năm học 2017-2018, Đối tượng: Cao đẳng Dược 4

- Học kỳ viết đơn xin xét tốt nghiệp: Học kỳ I năm học 2017-2018

- Mẫu đơn: (Tải mẫu đơn xét tốt nghiệp tại đây>>)

- Nguyên tắc đủ điều kiện xét tốt nghiệp đối với ngành Dược thỏa mãn các điều kiện sau:

 + Điểm trung bình tích lũy hệ 4 >= 2.00

 + Số tín chỉ tích lũy = 100

 + Bản sao hợp pháp Chứng chỉ Ngoại ngữ (trình độ B hoặc A2 trở lên)

 + Bản sao hợp pháp Chứng chỉ Tin học (trình độ A hoặc Chứng chỉ đạt chuẩn CNTT cơ bản trở lên)

- Nộp đơn tại: Th Trinh (phòng Đào tạo)

Hạn cuối nhận đơn đến hết ngày 24/3/2018

PHÒNG ĐÀO TẠO


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Trang giảng viên