THÔNG BÁO
Phòng Đào tạo kính gửi danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp để viết đơn xin xét tốt nghiệp, Học kỳ II năm học 2017-2018, Đối tượng: CĐ Dược 4ABCDE, CĐ Dược 5ABC, CĐ Hộ sinh 5

 * Đối tượng: Cao đẳng Dược 4ABCDE (Niên khóa: 2014-2017), Cao đẳng Dược 5ABC (Niên khóa: 2015-2018), Cao đẳng Hộ sinh 5 (Niên khóa: 2015-2018)

 * Bảng điểm TK toàn khóa: Tải file tại đây>>

 Lưu ý: Những sinh viên nào có kết quả là:

 - "Đủ ĐK": Có thể viết đơn theo mẫu (Tải mẫu đơn xét tốt nghiệp tại đây>>)

 - "Không đủ ĐK": Không viết đơn xét tốt nghiệp (Phải học lại, học cải thiện, tích lũy đủ số tín chỉ, tích lũy đủ điểm TBTL)

 * Nguyên tắc đủ điều kiện xét tốt nghiệp thỏa mãn các điều kiện sau:

 - Điểm trung bình tích lũy hệ 4 >= 2.00

 - Số tín chỉ tích lũy = 100 (tín chỉ) đối với ngành CĐ Dược và 110 (tín chỉ) đối với ngành CĐ Hộ sinh

 - Đơn xin xét tốt nghiệp (Tải mẫu đơn xét tốt nghiệp tại đây>>)

 - Bản sao hợp pháp Chứng chỉ Ngoại ngữ (trình độ A2 hoặc B1 trở lên)

 - Bản sao hợp pháp Chứng chỉ Tin học (trình độ A hoặc Chứng chỉ đạt chuẩn CNTT cơ bản trở lên)

 Thời hạn nộp đơn: Đến hết ngày 14/9/2018 (Nộp đơn tại Giáo viên chủ nhiệm của mỗi lớp sinh hoạt tập hợp nộp về phòng Đào tạo). Sau thời hạn trên nhà trường sẽ không xử lý mọi trường hợp nộp đơn bổ sung.

 Mọi thắc mắc: Tập hợp ở Cố vấn học tập của mỗi lớp gửi lên phòng Đào tạo.

PHÒNG ĐÀO TẠO

 


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Trang giảng viên